AR-технології в контексті вивчення дисципліни “Інженерна графіка”
AR-технології в контексті вивчення дисципліни “Інженерна графіка”
AR-технології в контексті вивчення дисципліни “Інженерна графіка”
AR-технології в контексті вивчення дисципліни “Інженерна графіка”
AR-технології в контексті вивчення дисципліни “Інженерна графіка”
AR-технології в контексті вивчення дисципліни “Інженерна графіка”

AR-технології в контексті вивчення дисципліни “Інженерна графіка”

Тенденції викладання комп’ютерних дисциплін нерозривно пов’язані з формуванням у студентів компетенцій використання технологій e-learning для самостійного розширення своїх знань, набуття практичних навичок і професійних компетенцій. Демонстрація різниці між 2D і 3D об’єктами із використанням технології доповненої реальності у контексті вивчення дисциплін «Нарисна геометрія», «Інженерна графіка», «Комп’ютерна графіка в машинобудуванні». При наведенні камери на 2D креслення над кресленням з’являється відповідна 3D модель. Обертання креслення на робочому столі дозволяє продивитись 3D модель з усіх сторін.

Contact us >